Vilkår

Tilgang
Fra bestilling har du tilgang til ditt hjemmeområde i 30 dager.
Der ligger pakken med taler du har bestilt. Den kan du laste ned på din pc. Alle talene er i formatet PDF. Alle maskiner kan åpne slike dokumenter.

Talene
Alle talene er laget for at du skal få et godt utgangspunkt og gi deg inspirasjon.
I noen taler kan det forekomme skrivefeil for å være enklere å lese å gi inntrykk av stemningen.

Angrefrist
Ved feil eller komplikasjoner må du straks sende en e-post til på e-post (a) konfirmasjonstaler.com . Vi vil utbedre feilene så raskt som mulig. Vanligvis samme dag som feilen oppstår. Skriv forklaring på feilen du måtte ha. Vi vil holde deg informert om utbedring.
At man ikke melder fra om feil, egen pc/maskin ikke fungerer, ikke trenger talen eller ikke har anledning til å benytte seg av talene/dokumentene, er ikke godkjent grunn for å slippe betaling.
Angrefristloven paragraf 12 gjelder for kjøp av elektroniske dokumenter. Det betyr at når du sender bestilling til oss vil du ikke ha angrefrist på produktet hvis du åpner eller laster ned ett eller flere av bestilte produkter.

Royalty
Alle talene/dokumentene er kopibeskyttet med Royalty. Dette betyr at eierskapet til selve dokumentene tilhører Websalg AS. Talene/hjelpedokumentene du bestiller kan du derfor ikke distribueres til andre personer. De kan kun benyttes av deg til dine anledninger.